Styrelsen

Styrelsen

Orförande

Melvin Hultgren melvin@westbaygaming.se

Sekreterare

Majken Persson majken@westbaygaming.se

Kassör

Robert Holmstedt robert@westbaygaming.se

Ledamot

Hannes Bergström hannes@westbaygaming.se

Ledamot

Isak Jeansson isak@westbaygaming.se